ARAŞTIRMACI YAZAR HÜSEYİN TOPUZ WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ
   
  Araştırmacı-Yazar Hüseyin Topuz Web Sitesi
  5. Bölüm
 

Beşinci Bölüm

GÖNÜLDEN İSTE BAŞAR

GÖNÜLDEN İSTERSEK BAŞARIRIZ VE İSTEDİĞİMİZE KAVUŞURUZ

Kişi, istediği herhangi bir şeye kavuşmaya doğru giderken, karşısına çıkan sınav şartlarından birisi de isteksizliktir. Bu aşılmadan da hiçbir zaman o şeye kavuşulması söz konusu değildir.

Kişi, istediği herhangi bir şeye kavuşmaya çalı-şırken dağlar ikiye bölünüp ona yol verse, denizler Musa Aleyhisselâma Nil Nehri’nin yol açtığı gibi yol açsa, o yürüdükçe önündeki tüm engeller bir bir si-hirli bir değnek değmiş gibi ortadan kalksa ne şekil bir duyguya kapılırdı? Ya da başı dik, nereye gittiği-ni bilme kararlılığı ve isteği ile yürüdüğünde “Yol verin dağlar, ben geliyorum” der miydi? Bunu söy-lemekten çekinir miydi? Kendini ne kadar başarılı veya başarısız bulurdu? Gücünün veya güçsüzlü-ğünün ne kadar farkında olurdu? Hayattan ne iste-diğini, nereye gideceğini düşünür müydü? Hedefine giderken engellerden çekinir miydi? Başarısızlıktan korkar mıydı?

Hedefini bilen kişinin, hedefine giderken tüm engeller önünden çekilir, hatta hesabı ahret ise dünya dahi önünden çekilir. Bu konum hedefi olan, ne yapacağını, nereye gideceğini bilen ve bu isteği-ni gerçekleştirmek için kararlılık ve istekle hareket eden insanların ortak özelliğidir.

Başarı ve mutluluk veya başarısızlık ve mutsuz-luk herkesin hayatında görülen bir gerçektir. Başarılı ve mutlu olanlar nasıl başarılı ve mutlu oluyorlar? Başarılı ve mutlu olamıyorlarsa neden başarılı ve mutlu olamıyorlar? İsteklerinin ne kadarına ulaşıyor ve ne kadarına da ulaşamıyorlar? İstedikleri bir sı-

navı neden kazanamıyorlar? Varmak istedikleri yere neden varamıyorlar? Hangi engeller onları yolların-dan alıkoyuyor? Acaba bir şeyi isterken, gerçekten istediler mi? İstedikleri hedefe varmak için kesin karar verdiler mi? Ulaşamadıkları hedeflere gerçek-ten ulaşmak istediler mi? Kazanamadıkları sınavı gerçekten kazanmak istediler mi? Bu isteklerine ulaşmak için neler yaptılar? Bu tür soruların elbette ki değişik cevapları vardır. Değişik açılardan araş-tırma yapılabilir. Bu araştırma ise şu şekilde anlatı-labilir:

Kişi bir şeye sahip olabileceğine inanmadığı zaman ona sahip olmaya hazır değildir. Şayet bir şeye sahip olamamışsa, o şeyi tam olarak isteme-miştir. Ya da o işi başaracağına inanmamıştır. Çün-kü inanarak ve kendine güvenerek bir şeyi isteyen, bu uğurda yoluna çıkacak bütün engelleri aşmaya, dağlar gibi ağır yükleri sırtlanmaya hazır değilse; ona, ne kendi vücudu ne kendi beyni ne de başkala-rı yardım yapacaktır.

Kişi, varmak istediği hedefin ve istediği şeyin de-lisi, yani aşığı olmadıkça, geceleri rüyasında o işle meşgul olmadıkça, istediği şey bütün her şeyini kapsamadıkça o şeyi tam istememiştir. Çünkü o hedeflere varmayı isteyince beyni ona yardım ede-cektir. İlk zamanlar başarısız olabilir, fakat daha sonra hedef beyinde çözüme kavuşturulması gere-ken bir problem olarak bekler. Çünkü kişinin haberi olsa da olmasa da beyin onu çözmek ve nasıl ger-çekleşebileceğini anlamak için o problem üzerinde çalışır, saatlerce düşünür. Sonra gidip başka konu-larla alakadar olur. Yeniden aynı konuya döner, tek-

rar onun üzerinde çalışır. Beynimizin hedefe ulaş-mak için çözmeye çalışması biz uyurken, uyanık-ken, dalgınken bilinçli iken çözünceye kadar uğraşır. Dolayısıyla başarılı ve mutlu olmak için ne yapılma-lıdır? Şunu aklımızdan çıkarmamamız lâzımdır: Ha-yattaki engeller engel değil; sınavdır. O engelleri aşanlar mutlu ve başarılı olurlar, yoksa en büyük engel kendileri olup başkaları olmamaktadır. Çünkü kendilerine güvenmemek, kendi güçlerinin farkında olmamak ve önlerine kendi elleriyle engel koymak, başarısız ve mutsuzluklarının en büyük sebebi ol-maktadır. Bu konuda Napoleon Hill:

“Bizim koyduklarımız hariç hiçbir sınırımız yok-tur.” der.

Doğan Cüceloğlu da:

“Öğrenilmiş acizlik,“ olduğunu söyler.

Bu da insana toplumdan bulaşır ve insan da bu-nu kabullenerek aciz olmaktadır. Dolayısıyla “El âlem ne der?” değil “Cenâb-ı Allah ne der?” veya “Gerçekler ne der?” demek lazımdır. 


Kitap elden satılmaktadır. Fiyatı kargo dâhil 25 TL'dir. Satın almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.


 
  Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=