ARAŞTIRMACI YAZAR HÜSEYİN TOPUZ WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ
   
  Araştırmacı-Yazar Hüseyin Topuz Web Sitesi
  1. Bölüm
 

Birinci Bölüm

                               İNAN VE BAŞAR

Mutluluk ve başarının temel şartları, bir işi yaparken o işin yapabileceğimize inanmaktır.

Mutlu olmak için de mutlu olunacağına inanmaktır. 

İNANIRSAK BAŞARILI OLURUZ, MADDÎ VE MANEVÎ MUTLULUĞA KAVUŞURUZ

İslâm dinine özgü imanı kazanmak

Kişi, istediği herhangi bir şeye kavuşmaya doğru giderken, karşısına çıkan imtihan şartlarından en birincisi hakiki imanı bilmeyişidir. Bu aşılmadan da hiçbir zaman o şeye kavuşulması söz konusu değildir. Çünkü dünyada ve ahrette sonsuz mutluluğa kavuşmak için ilk şart olarak hakiki imanı elde etmek lazım gelmektedir.  

Öncelikle İslâm dinine özgü imanın tarifini yapalım

İmanın sözlük anlamı; bir şeye şüphesiz olarak inanmak demektir.

İmanın terim olarak tanımı; Cenâb-ı Allah’ın varlığına, birliğine, O’ndan başka ilâh olmadığına ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtüvesselâmın O’nun kulu ve elçisi olduğuna candan inanmak (tasdik) ve dille (ikrar) söylemektir.

İSLÂM DİNİNDE İNANILMASI LÜZUMLU OLANLAR BAKIMINDAN İMANIN KISIMLARI

1− İcmali iman: Bu, imanın özü ve en kısası olanıdır. Bu da “Kelime-i şahadet"le olur. Yani “Eşhedü enlâ ilâhe illâllahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü”[1]  ile özetlenmiştir.

Bu, imanın ilk derecesi, İslâm’ın ilk basamağı ve temel direğidir. Cenâb-ı Allah’ın varlığını ve birliğini, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtüvesselâmın Cenâb-ı Allah’ın kulu ve Resulü olduğunu candan tasdik etmek, onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmaktır. Hazret-i Muhammed Aleyhisselâtüvesselâm Efendimizin haber verdiği ve tebliğ ettiği şeylerin hepsine birden iman edip, inanılacak şeyleri ayrı ayrı söylemediği için buna “İcmali veya toptan iman” denilmektedir.

Bir kimsenin Mü’min olduğunu kabul etmek için o kimsenin icmali imanı “Kelime-i şehadeti” yani, “Eşhedü enlâ ilâhe illâllahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü” kalbiyle tasdik, diliyle ikrar (söylemesi) lazımdır. Bir Mü’min için bu birinci farzdır.   

2− Tafsilatlı iman: İcmali imandan sonra dinin diğer hükümlerini ve iman edilmesi lüzumlu olan şeylerin her birini ayrı ayrı öğrenip onlara da iman edilmesi farzdır. Tafsilatlı iman, imanın en geniş olanıdır. Bu da iman esaslarının hepsini içine alır.

İSLÂM DİNİNE ÖZGÜ İMANIN ŞARTLARI

1− Cenâb-ı Allah’ın varlığına ve birliğine,

2− Cenâb-ı Allah’ın Meleklerine,

3− Cenâb-ı Allah’ın Kitaplarına,

4− Cenâb-ı Allah’ın Peygamberlerine,

5− Ahret gününe,

6− Kadere; ister iyi ister kötü olsun, evrendeki her şeyin ve her olayın Cenâb-ı Allah’ın bilmesi, dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır.

İSLÂM DİNİNE ÖZGÜ İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR

İman bakımından insanlar üçe ayrılır:

Birincisi: Mü’min.

İkincisi: Kâfir.

Üçüncüsü: Münafık.

 

Mü’min: İslâm dininin iman esaslarını kalben tasdik edip diliyle (ikrar eden) söyleyen kimsedir. Bu konuma iman, bu işi yapana da Mü’min denilir.

Kâfir: İslâm dininin iman esaslarına inanmayan, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtüvesselâmın peygamberliğini kabul etmeyen kimsedir. Bu konuma küfür, bu işi yapana da kâfir denilir.

Münafık: Müslümanların arasında inandığını söyleyip de kalbiyle İslâm dininin iman esaslarına inanmayan kimsedir. Bu konuma nifak denilir. Dışı Mü’min, içi kâfirdir. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman tutmaz, emanete hainlik eder.

Devamı var...


1: Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hazret-i Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. [Bakara Suresi, 2: 102. Âl-i İmran Suresi, 3: 26. Nisâ Suresi, 4: 26. Maide Suresi, 5: 79; vd...]

Kitap elden satılmaktadır. Fiyatı kargo dâhil 25 TL'dir. Satın almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.


 
  Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=